27
Юни
2013

29 юни 2013 г. – Международeн ден на река Дунав

29 юни 2013 г.  – Международeн ден на река Дунав
"Бъди активен, защити реките!"
"Бъди активен, защити есетровите риби!" 

Река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците и са една от най-важните речни системи в Европа. Дунавският басейн е играл важна роля в политическото, социално-икономическoто и културно развитие на Централна и Източна Европа. Басейнът на реката е с площ 817 000 кв. км и включва 14 страни, което го прави басейнът обединяващ най-много страни по света. От извора си в Германия до Румънско-Украйнската делта, реката изминава близо 2850 км, свързвайки над 80 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна.
Реките са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо значение за Европейската дива природа. Басейнът се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове
Река Дунав е от изключително значение и за Република България, тъй като представлява една от границите на страната ни и връзка с останалите части на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила.
        Денят на Дунав е празник за една по-чиста и по-безопасна река като резултат от многогодишно международно партньорство на страните от Дунавския басейн. Фестивали, срещи и образователни дейности отбелязват празника навсякъде по Дунавските брегове. Конкурсът за детско творчество е част от кампанията за отбелязване на Деня на Дунав, като централна тема е връзката между Дунавските реки, земята, животинския свят, горите и хората. През 2013 г. участниците ще имат възможност да обърнат внимание не само на запазването на природата и традициите, но и да предложат действия и стъпки, с които всеки жител на региона да допринесе за опазване на реката, речните екосистеми и тяхното биоразнообразие. С участието си в състезанието те ще имат възможност да научат повече за речния басейн и да се включат в неговото опазване.
        Тази година е десетата поред, в която заедно имаме възможност да празнуваме Деня на река Дунав. Присъединете се към нас! Вижте www.danubeday.org за повече информация или се свържете с организаторите на конкурса за България от Информационен и учебен център по екология на e-mail адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

Categories: Актуално

22
Май
2013

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

       Международният ден на биологичното разнообразие се  празнува всяка година на 22 май и е специален повод за размисъл върху ролята на биоразнообразието за живота ни. През 2013 г. темата на деня е "водите и биоразнообразието" , предложена от  Организацията на обединените нации като "2013 г.  Международна година на водно сътрудничество с  биологичното разнообразие и водите".
        Тази година темата е  за важната роля на биоразнообразието и екосистемите в осигуряването на вода за сигурност, а следователно и за устойчиво развитие.
        Водата поддържа целия живот на Земята. Екосистемите на нашия свят, но най-вече горите и влажните зони, гарантират, че чистата вода е на разположение на човешките общности.
         Водата  последователно подкрепя всички екосистемни услуги. Влажните зони могат да помогнат  за намаляване на рисковете от наводнения.
         Възстановяването на почвите може да намали ерозията и замърсяването и да се увеличи наличната вода за стопански култури.
         Защитените  територии могат да помогнат за осигуряване на вода за градовете.
         Биологичното разнообразие е тук, за да помогне, като устойчиво решение, нека света знае за това!

Categories: Актуално

15
Май
2013

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА РАЗЯСНИХА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

          На 15.05.2013 г. от 14.00 часа в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе работна среща на тема „Прилагане на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри”. В нея взеха участие представители на фирми на територията на РИОСВ – Монтана, които имат документи по ЗУО за третиране на отпадъци.
           На срещата бе презентирана горепосочената наредба – задължени лица и реда за водене на отчетност. Проведена бе и дискусия свързана с прилагане на наредбата. Експертите по управление на отпадъците дадоха практически насоки на присъстващите при завеждането на отчетна книга и водене на отчетността в нея. Представителите на бизнеса споделиха трудностите, с които са се срещнали при прилагане на наредбата. 

Categories: Актуално

09
Май
2013

РИОСВ – МОНТАНА ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е СВЪРЗАНА С ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ОТПАДЪЦИ


      На 15.05.2013 г. от 14.00 часа в Информационния център на РИОСВ – Монтана ще се проведе работна среща на тема „Прилагане на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри”. В тази връзка РИОСВ – Монтана кани всички задължени лица да присъстват, с цел прилагане на горепосочената наредба и дискусия по водене на отчетните книги за отпадъци. 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията