31
Май
2019

46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

46 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност. Съгласно регламента, конкурсът протича в две фази: първа фаза (октомври-декември 2018 г.), през която участниците кандидатстват с проектно предложение; втора фаза (януари-май 2019 г.), през която се отчитат постигнатите по проекта резултати.

В настоящото издание на конкурса за учебната 2018-2019 г. проектите, отговарящи на регламента за:

· I-ва фаза са 65 броя, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта; и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта;

· II-ра фаза са 46 броя, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 18 проекта, и от 9-ти до 12-ти клас – 15 проекта.

Номинирани проекти II фаза първа възрастова г-па 1-4 кл

Номинирани проекти II фаза втора възрастова г-па 5-8 кл

Номинирани проекти II фаза трета възрастова г-па 9-12 кл

През месец юни 2019 г. на победителите в конкурса предстои да бъдат връчени награди. Ще бъдат наградени общо за всички възрастови групи – 46 проекта.

Categories: Актуално

28
Май
2019

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕРИХА СИГНАЛ ЗА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ

Днес по „зеления телефон“ в РИОСВ – Монтана е получен сигнал чрез тел. 112 и общински съвет за сигурност в община Монтана за силна и неприятна миризма и мъгла във въздуха на ул. „Индустриална“ № 12 в гр. Монтана. Предполагаем източник на замърсяването е фирма за печене на кафе и ядки.

При проверката на място от експертите от екоинспекцията е установено, че инсталацията за печене на кафе не работи, не е имало димни пари от изпускащото устройство и наличие на неприятни миризми. При предходна проверка през март 2019 г. е констатирано, че в обекта се извършва само пакетиране на изпечено кафе. Не са установени замърсявания на околната среда от друг източник.

С писмо от 23.05.2019 г. на оператора е дадено предписание за предприемане на мерки за недопускане емитиране на неприятни миризми от дейността на обекта. РИОСВ – Монтана ще извърши последващ контрол по изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

Categories: Актуално

13
Май
2019

ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ ЗА 2019 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – МОНТАНА

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана бяха регистрирани общо 37 пункта за изкупуване и търговия на градински и лозов охлюв, като 33 броя пункта са на територията на област Монтана и 4 броя на територията на област Видин.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни 2019 г. включително.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД-361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са включени в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие.

Експерти от РИОСВ – Монтана ще извършват проверки на пунктовете за изкупуване на охлюви, като ще следят за спазването на изискванията на горепосочената заповед.

Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата.

Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в РИОСВ - Монтана количествата в складовете в срок до 5 юли 2019 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ.

Categories: Актуално

13
Май
2019

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕК

ПОКАНА

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019 Г ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕК

LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG

Уважаеми Дами и Господа,

МОСВ изпълнява функциите на Национална контактна точка по Програма LIFE, а през 2016 г. бяха създадени и 6 Регионални контактни точки в РИОСВ Пловдив, Бургас, Благоевград, Монтана, Плевен и Русе по Програмата. С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени през месец май 2019 г. провеждане на регионални информационни дни, събитие за създаване на партньорства и обучение за подготовка на проекти по Програма LIFE, във връзка с обявента от ЕК покана за кандидатстване 2019 г. Срещите са организирани от регионалните инспекции по околна среда и водите, които изпълняват функцията на регионални звена за контакт (РЗК) по Програма LIFE Регионалните информационни дни по Програма LIFE стартираха със срещите проведени на 23 април 2019 г. в гр. Пловдив и на 24 април 2019 г. в Бургас..

Регионалните информационни дни ще продължат в началото на м. май в Благоевград, Плевен, Монтана и Русе.

Информационния ден в гр. Монтана ще се проведе на 21 май 2019 г.-вторник, от 14,30 ч. в информационния център РИОСВ – Монтана

Програмата за обученията е приложена към тази покана.

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адрес:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и телефон: 096 / 300 963

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията