21
Март
2014

РИОСВ – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВОДАТА 22 МАРТ

 

            По повод Деня на водата – 22 март експерти от направление „Опазване на водите” от РИОСВ – Монтана, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и ученици от екоклуб към Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан” участваха в пробонабиране на водни проби от мониторингов пункт „р. Огоста след яз.”Огоста”. На мястото на вземане на пробите са извършени експресни анализи по показатели температура, рН, електропроводимост и разтворен кислород. 

         Участниците в събитието получиха брошури и стикери посветени на Деня на водата и основното послание „Всяка капка си струва”.
 

Categories: Актуално

06
Март
2014

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща по изпълнение на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+


           На 06 март 2014 г в информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе  работна среща във връзка с приключване на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+. Изпълнител на проекта е ИБЕИ – БАН с партньор МОСВ.
     На срещата присъстваха представители на заинтересованите страни и институции (еколози към общинските администрации, експерти и др., имащи отношение към опазване на биологичното разнообразие).
          В изпълнение на проекта на територията на РИОСВ – Монтана са обявени пет броя защитени територии за опазване на следните целеви видове: ”ружевидна поветица”, зем. на с. Ново село, общ. Ново село, „глухарчевидна жълтица”, земл. на гр. Вършец, „наплъстена трихоколея” в две землища – на гр. Вършец и на гр. Берковица и находището на „петнистата сверция” в увеличената площ на ЗМ „Миджур”, земл. на с. Горни Лом, общ. Чупрене. В процедура за обявяване са находищата на „бледожълтия равнец”, земл. на с. Арчар, общ. Димово и на находището на „вълнеста козя брада”, земл. на с. Орсоя, общ. Лом.
 

Categories: Актуално

18
Февруари
2014

Старият бряст от Сливен ще представи България в международен конкурс „Европейско дърво на годината 2014 г.”


      За четвърта поредна година на 1-ви февруари 2014 г. се даде старт на онлайн гласуването за конкурса „Европейско дърво на годината 2014 г”. Тази година в конкурса ще участват 10 дървета от – България, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Уелс, Франция, Италия, Ирландия, Шотландия.  Състезанието се провежда под надслова: „Ние не търсим най-старото, най-високото, най-дебелото, най-красивото или най-редкия вид дърво. Търсим най-обичаното дърво, запечатало се в сърцата и умовете на хората и тяхната общност.“

        Тази година в международната надпревара страната ни ще бъде представена от Стария бряст в гр. Сливен, който убедително спечели националния конкурс „Дърво с корен 2013“ с 6097 гласа. Хилядолетният бряст се намира в центъра на града и през годините се е превърнал в повече от природна забележителност за неговите жители. Той е символът на Сливен и на местната общност, очевидец на исторически събития, на съвременни културни и обществени прояви, пазител на самосъзнание и нрави, свидетел на съдбовни срещи, участник във фолклорни предания, израз на природната сила, красота и непреходност. Дървото е от вида полски бряст /Ulmus minor Mill./, обявен за вековно дърво още през 1949 г., на възраст 1100 години, височина 10 м. и обиколка 5,65 м.
        Пълните истории на дърветата на всички участващи страни, както и правилата за гласуване са публикувани на официалната интернет страница на конкурса: www.treeoftheyear.org, на която и Старият бряст ще набира гласове под номинация #2.

Гласувайте за Стария бряст от 01-28 февруари 2014 на адрес: www.treeoftheyear.org. Той ще очаква вашата подкрепа!

Начин на гласуване:
1. Влезте в посочения погоре сайт;
2. Напишете електронния си имейл на посоченото за целта място, попълнете символите от картинката, щракнете че сте съгласни с условията на гласуването;
3. Влезте в собствената си електронна поща и потвърдете гласа си на изпратения ви линк за потвърждение.
 

31
Януари
2014

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ – 2 ФЕВРУАРИ 2014 г.

 

           Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция.
           2014 г. е обявена от ООН за Международна година на фамилното земеделие. В тази връзка темата на кампанията за отбелязване на 2 февруари – Световния ден на влажните зони е „Влажни зони и земеделие: Партньори за растеж”.
           Съгласно Рамсарската конвенция влажни зони са "блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра". Влажните зони са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята.
              В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976 г. Към момента у нас местата, обявени за Рамсарски са 11 с обща площ 35 273 хектара. На територията на РИОСВ – Монтана е разположен остров Ибиша  - Рамсарски обект с площ 372 хектара. Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас смесена чаплово-корморанова колония. Част от територията на острова е поставена под строга защита като поддържан резерват.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията