24
Април
2014

Заместник-министър Атанас Костадинов заедно със служителите на РИОСВ-Монтана ще се включи в почистването в района на яз.”Огоста” на 26 април


       Министерството на околната среда и водите за трета поредна година е основен партньор в кампанията «Да изчистим България за един ден». Заместник-министър Атанас Костадинов заедно със служителите на РИОСВ – Монтана ще се включи в почистването на района на язовирната стена на яз.”Огоста” и около пътя към местността ”Расника” на  26 април от 10 часа.
        В деня на почистването  на Зеления телефон на РИОСВ - Монтана 096/300 961  ще има дежурни експерти по управление на отпадъците за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците.
       На 26 и 27 април 2014 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства.

Categories: Актуално

22
Април
2014

РИОСВ – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ

         По повод Деня на земята 22 април  експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” от РИОСВ – Монтана, съвместно с ученици от екоклуб към ПМГ „Св. Климент Охридски” засадиха 30 броя фиданки от типа западна туя в парк „Калето” , гр. Монтана. Участниците в събитието получиха тениски и  тефтери.
          Експерти от РИОСВ – Монтана присъстваха на открит урок посветен на Деня на земята и презентиране на дейностите по международен проект „Планетата в нашите ръце”, в който Природо-математическата гимназия е партньор.
           Всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности посветени на Деня на Земята. От Сан Франциско до Сан Хуан, от Пекин до Брюксел, от Москва до Маракеш, хората засаждат дървета, включват се в почистването на техните общности и много други – в името на околната среда.
           Тази година ще се фокусираме върху уникалните екологични предизвикателства на нашето време, подобно на предходни чествания  на Деня на Земята. Докато населението на света мигрира към градовете и песимистичната реалност относно промените на климата става все по-ясна, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава като по-важна от всякога. Денят на Земята, през 2014 г., има за цел да допринесе за създаването на такива общности чрез своята глобална тема за годината: Зелени градове.
          Какво значи зелен град за Вас?
         За нас, зелен град е град, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура.

Categories: Актуално

21
Март
2014

РИОСВ – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВОДАТА 22 МАРТ

 

            По повод Деня на водата – 22 март експерти от направление „Опазване на водите” от РИОСВ – Монтана, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и ученици от екоклуб към Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан” участваха в пробонабиране на водни проби от мониторингов пункт „р. Огоста след яз.”Огоста”. На мястото на вземане на пробите са извършени експресни анализи по показатели температура, рН, електропроводимост и разтворен кислород. 

         Участниците в събитието получиха брошури и стикери посветени на Деня на водата и основното послание „Всяка капка си струва”.
 

Categories: Актуално

06
Март
2014

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща по изпълнение на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+


           На 06 март 2014 г в информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе  работна среща във връзка с приключване на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+. Изпълнител на проекта е ИБЕИ – БАН с партньор МОСВ.
     На срещата присъстваха представители на заинтересованите страни и институции (еколози към общинските администрации, експерти и др., имащи отношение към опазване на биологичното разнообразие).
          В изпълнение на проекта на територията на РИОСВ – Монтана са обявени пет броя защитени територии за опазване на следните целеви видове: ”ружевидна поветица”, зем. на с. Ново село, общ. Ново село, „глухарчевидна жълтица”, земл. на гр. Вършец, „наплъстена трихоколея” в две землища – на гр. Вършец и на гр. Берковица и находището на „петнистата сверция” в увеличената площ на ЗМ „Миджур”, земл. на с. Горни Лом, общ. Чупрене. В процедура за обявяване са находищата на „бледожълтия равнец”, земл. на с. Арчар, общ. Димово и на находището на „вълнеста козя брада”, земл. на с. Орсоя, общ. Лом.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията