04
Юни
2018

РИОСВ – Монтана засилва контрола върху брането на липовия цвят

РИОСВ – Монтана засилва контрола върху брането на липовия цвят на територията на област Монтана и област Видин. В момента тече усилена кампания по изкупуване на липов цвят. В тази връзка с цел опазване на липовите дървета от недобросъвестно унищожаване и увреждане и в съответствие с регламентите на Закона за лечебните растения и Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения РИОСВ – Монтана ще прилага строги мерки в случай на констатиране на законови нарушения.

РИОСВ – Монтана напомня, че събирането на лечебни растения от естествените им находища, представляващо стопанска дейност се извършва въз основа на позволително съгласно чл. 22 от ЗЛР.

Задължения на кметовете на общините както и на Държавните горски стопанства е преди издаването на позволителни за събиране на билки от лечебни растения за стопанска цел да изискват представяне на копия от документа за регистрация на пунктовете. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и се регистрират в книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

Categories: Актуално

30
Май
2018

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.

Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците заедно с техните учители, реализираха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно са 75, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 18 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 38 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 19 проекта.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи

Categories: Актуално

21
Май
2018

РИОСВ – Монтана обявява конкурс по повод 5 юни - Световния ден на околната среда между училища, детски градини и социални заведения на територията на област Монтана и област Видин на тема: „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

Всички училища, детски градини и социални заведения за деца от област Монтана и област Видин, желаещи да участват в конкурса могат да изпратят до 3 снимки на своите дворове.

Предмет на оценяване ще бъде:

- чист и приветлив външен вид.

- поддържани алеи, детски площадки и съоръжения;

- зелени площи с цветни лехи и дървесно храстова растителност;

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще определи победителите в конкурса за най-добре озеленен и поддържан двор в срок до 04.06.2018 г., като организаторите се свържат с тях.

Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана:

www.riosv-montana.com

Най - добре представителите се училища, детски градини и социални заведения за деца ще бъдат отличени от РИОСВ – Монтана с предметни награди.

С изпратените творби ще бъде организирана изложба. Фотосите могат да бъдат донесени или изпратени по пощата на адрес:

РИОСВ - Монтана гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55

ЗА КОНКУРСА „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

Срока за изпращане на творбите е до 01.06.2018 г. (важи пощенското клеймо).

Categories: Актуално

11
Май
2018

РИОСВ – Монтана участва в среща на Зелена академия на тема „Устойчиво използване на биологичните ресурси“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в среща на Зелена академия на тема „Устойчиво използване на биологичните ресурси“ в рамките на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“.

Проектът се изпълнява от Лесотехнически университет, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Областна администрация – Враца, Северозападно държавно предприятие, РИОСВ – Враца и Природен парк „Врачански Балкан“.

Събитието се проведе на 11.05.2018 г. в гр. Враца в залата на хотел „Хемус“. На срещата бяха презентирани и широко дискутирани теми свързани с околна среда и качество на живот – „Заплахите от инвазивни чуждоземни видове, фините прахови частици – невидимият убиец, заплахата „Климатични промени, опасно ли е използването на пестициди, вредна ли е цветната кофичка за кисело мляко?“.

На срещата е отправeна покана за участие на заинтересованите страни във Втора Kаучна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“. 

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder