28
Юли
2017

Проверен е сигнал за оцветяване на водите на Огоста в района на Митровци

Сигнал за оцветяване в бяло на водите на река Огоста в района на село Митровци, община Чипровци провериха експертите на РИОСВ – Монтана. Сигналът е получен на „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана чрез Националната система за спешни повиквания 112.

Експерти от РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС са проверили района на реката в селото. Направили са опит да се свържат с подателя на сигнала за локализиране на мястото с наблюдаваното оцветяване. При разговор с представители на местната администрация е установено, че нямат информация за лице с такова име.

Взети са две водни проби от реката. Не е установено оцветяване, а стойностите на измерените показатели от експресен анализ – рН, електропроводимост и разтворен кислород при температура на водата 20°С са характерни за реката. Ще бъде извършен лабораторен анализ на проба по физико-химичните показатели.

Categories: Актуално

14
Юли
2017

Малки щъркели са спасени от РИОСВ – Монтана

Два сигнала за пострадали щъркели са постъпили в РИОСВ – Монтана в последните дни.

Единият сигнал е за паднал щъркел в покрайнините на Монтана. Извършена е проверка от експерти и е установено, че при опит за летене младата птица е паднала на земята. При огледа й е установено, че няма травми и наранявания. Птицата е изпратена в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Вторият сигнал за паднал щъркел от гнездо е подаден от с. Бели мел, общ. Чипровци. Служители на екоинспекцията са установили на място, че е млад екземпляр, който не може да лети. При падането не е получил наранявания. Младият шъркел е прибран за наблюдение при подходящи условия.

Categories: Актуално

09
Юни
2017

Директорът на РИОСВ – Монтана връчи награди на победителите в конкурса посветен на 5 юни – Световен ден на околната среда

Директорът на РИОСВ - Монтана г-жа Деница Славкова връчи награди на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост в гр. Монтана, победител в конкурса „Най-зелен двор“, посветен на 5 юни – Световния ден на околната среда.

Конкурсът се проведе между всички детски и социални заведения на територията на област Монтана и област Видин по повод Деня на околната среда.

Предмет на оценка са били поддържани алеи, детски площадки и съоръжения, зелени площи, чист и приветлив външен вид.

Децата и младежите от дома получиха предметни награди – книжки за оцветяване, топки, моливи за рисуване, тебешири за асфалт. На ръководството на дома бе връчена грамота.

Categories: Актуално

02
Юни
2017

РИОСВ – Монтана участва в публична среща за обществено и експертно обсъждане на проекти от Програмата за трансгранично сътрудническтво България - Румъния в гр. Чипровци

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в публична среща в рамките на проекти - Интегрирана оценка на природния и технологичния риск в Дунавската равнина в българо - румънски трансграничен участък Калафат - Видин – Турну Мъгуреле – Никопол.

Събитието се проведе на 01 юни 2017 г. в залата на Културния дом на гр. Чипровци.

Основната цел на проектите е оценка на природни и технологични опасности в българо - румънския трансграничен район, посредством извършване на проучвания от български и румънски учени. В рамките на проектите са разработени карти, свързани със замърсяванията и опасностите за хората и околната среда. Резултатите от реализацията на проектите са на разположение на местните власти, службите за защита на населението от бедствия, училища и граждани в региона, с цел да се намали въздействието на опасните явления върху обществото.

На срещата присъстващите получиха отговори на въпросите – какво е наследството от рудниците в община Чипровци? Колко чисти са почвите и водите в долината на река Огоста? Какво се случва с арсена?

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията