05
Април
2018

РИОСВ – Монтана определи победители в конкурса за великденска картичка

 

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса за

великденска картичка и оригинално пожелание.

1. Димитър Венциславов Димитров – I ОУ „Св. Св.“Кирил и Методий“, гр. Монтана.

2. Палмирия Цветанова - 8 г. от гр. Монтана.

3. Елица Петрова - Iа клас VI СУ, гр. Монтана.

Победителите ще получат наградите си на 13.04.2018 г. в Информационния център на РИОСВ – Монтана.

Екипът на РИОСВ – Монтана благодари на участниците в конкурса и им пожелава празници изпълнени с много слънце и приключения!

Categories: Актуално

05
Април
2018

Експерти на РИОСВ – Монтана извършиха контрол на единственото находище защитения растителен вид български ерантис

Експерти на РИОСВ – Монтана посетиха находището на защитения растителен вид български ерантис (Eranthis bulgarica), намиращо се в границите на защитена местност „Връшка чука“, земл. на село Извор махала, община Кула, област Видин.

Констатира се, че екземплярите от популацията в находището се намират в отлично състояние, като същите са във фаза на цъфтеж, въпреки късния период от годината. Причина за това е натрупалият и дълго задържалият се сняг през месеците февруари и март на настоящата година.

Не се установиха нарушения в режимите от заповедта за обявяване на защитената територия, както и неблагоприятни въздействия върху популацията на вида.

Растителният вид български ерантис (Eranthis bulgarica) е ендемит и глациален реликт. Същият е защитен вид по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, като за опазване на единственото находище на територията на страната, РИОСВ – Монтана извършва постоянен контрол.

Categories: Актуално

02
Април
2018

РИОСВ – Монтана провери рекултивацията на хвостохранилище за минни отпадъци

РИОСВ-Монтана днес направи проверка на рекултивацията на хвостохранилище „Голям Буковец” в землището на село Желязна, община Чипровци. Директорът на екоинспекцията се самосезира по случая с потенциално запрашаване в района и разпореди проверка на място.

Хвостохранилището „Голям Буковец“ съхранява формираните минни отпадъци от обогатителната фабрика за флуорит в землището на Чипровци, чиято експлоатация е преустановена. В момента се изпълнява проект за закриване и рекултивация и корекция на речното корито на река Голям Буковец.

Установено е, че работата по рекултивацията продължава при спазване изискванията на изготвения проект. Рекултивационната площ е 138 дка. Около 40% от площта на хвостохранилището е рекултивирана с горен изолиращ пласт, състоящ се от геосинтетична минерална подложка – два пласта нетъкан геотекстил с положен бентонит между тях. Върху минералната подложка е положен слой от неуплътнени земни маси. На 20% от рекултивираната площ е извършено затревяване. Изграден е около 800 м бетонов канал за естествени води през хвостохранилището. Започнало е изграждането на тунела под последната дига, който ще отвежда водите на р. Голям Буковец към р. Чипровска Огоста.

Хвостохранилище „Голям Буковец” е собственост на „България Флуорит” ЕООД.

Categories: Актуално

28
Март
2018

РИОСВ – Монтана обявява конкурс за великденска картичка с най-оригинално пожелание

 

По повод големия християнски празник Възкресение Христово, РИОСВ – Монтана обявява конкурс за най-оригинална великденска картичка с най-оригинално пожелание!

Очакват ни благословени великденски празници с много радост и веселие. Нека зарадваме най-близките си хора с красива картичка!

Участие в конкурса могат да вземат деца от 1 до 12 клас от всички училища от област Монтана и област Видин.

Победителите в конкурса ще получат следните награди:

1. Място – цифров фотоапарат

2. Място – дигитална фоторамка

3. Място - флашка

Краен срок за представяне на творбите е 04.04.2018 г.

Произведенията могат да бъдат изпратени по ел. поща, по обикновена поща или донесени в РИОСВ – Монтана.

Адрес за представяне на творбите: гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет.3,

пк 55

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder