02
Февруари
2018

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на влажните зони

В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ експерти от регионалната екоинспекция представиха пред ученици от екоклуб от СУ „П. Р. Славейков“ - Видин презентация по повод Деня на влажните зони -2 февруари.

В списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен „Остров Ибиша“. Учениците се запознаха със значимостта и многообразието на растителния и животински свят на острова, с предмета и целите на неговото опазване, като рамсарски обект, като защитена територия и защитена зона от Натура 2000.

"Влажните зони за устойчиво градско развитие “ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния ден на влажните зони.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Categories: Актуално

29
Януари
2018

Министър Нено Димов посети РИОСВ - Монтана

Министърът на околната среда и водите Нено Димов посети РИОСВ – Монтана. Министър Димов се срещна в екоинспекцията със служители от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с оптимизация на проверките при осъществяването на контролната дейност, повишаване на ефективността на работата. Акцент бе поставен върху необходимостта от извършването на ефективен контрол и мониторинг при изпълнението на предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати от дейността на регионалните структури.

Бяха обсъдени актуални проблеми в областта на съвместната работа между двете структури на МОСВ, работата по законодателството за реализиране на общоевропейските изисквания за опазване на околната среда.

Categories: Актуално

29
Януари
2018

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 хил. лв. за провеждане на Националния конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Информация и покана за участие към държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси:

Информация и покана за участие към общини и кметства: 

Крайният срок за подаване на проектите:
• училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 16. 02. 2018 г.
• общини и кметства – 02. 03. 2018 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16. 02. 2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02. 03. 2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13. 04. 2018 г. на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

• за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018 г.
• за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до края на месец октомври 2018 г.

Всички 43 проекта на стойност 336 910 лв., финансирани на територията на РИОСВ – Монтана през 2017 г. са изпълнени успешно.

Categories: Актуално

24
Януари
2018

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

 

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2018 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, като и 1 специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”.

Проектите, отговарящи на регламента са 102, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 31 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 44 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

1. Номинирани проекти в първа възрастова група.

2. Номинирани проекти във втора възрастова група.

3. Номинирани проекти в трета възрастова група.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията