Управление на отпадъците

Филтър по заглавие      Покажи #  
# Заглавие на статията Посещения
1 Прекратяване действието на утвърден работен лист за оределен код отпадък 144
2 Заверяване на отчетни книги 1987
3 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците 1090
4 Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците 1973
5 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци. 1707
6 Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци 1385
7 Издаване на Регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци 1553
8 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени 1641

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder