Печат
ПДФ

Всички служителите на РИОСВ - Монтана са подали Декларация в изпълнение на чл.12, т.1 и 3 във връзка с чл.5, във връзка с чл.19 от Закона за администрацията и чл.15 от Закона за предотвартяване и разкриване на конфликт на интереси /в сила от 01.01.2009 г./

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията