• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
11
Декември
2018

Пето място за РИОСВ - Монтана в рейтинга на учещи администрации през 2018 г.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова получи грамота за постигнати отлични резултати по показатели за учеща администрация за 2018г.

Над 60 централни и териториални администрации взеха участие в самооценка, проведена през м. октомври 2018 г., като 49, сред които и РИОСВ – Монтана са изпълнили изискванията за участие на брой служители.

Въз основа на получените резултати Института по Публична администрация през м. декември подготви доклад и рейтинг на развитие на учещите администрации за 2018 г.. В тази класация РИОСВ – Монтана бе подредена на 5 – то място с резултат, по - висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учеща ли е вашата организация?“.

Церемонията по награждаването се проведе в Центъра за образование, наука и култура Project Lab, към ИПА в гр. София.

07
Декември
2018

РИОСВ – МОНТАНА завоюва престижно 5-то място в рейтинга на учащите администрации през 2018 г. в ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ИПА)

Над 60 централни и териториални администрации взеха участие в самооценка, проведена през м. октомври 2018 г., като 49, сред които и РИОСВ – Монтана са изпълнили изискванията за участие на брой служители.

Въз основа на получените резултати Института по Публична Администрация през м. декември изготви доклад и рейтинг на развитие на учещите администрации за 2018 г. в който РИОСВ – Монтана зае престижното 5 – то място с резултат, по - висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учеща ли е вашата организация?“.

На 10.12.2018 г. директора на инспекцията г-жа Деница Славкова, ще участва в церемонията по награждаване на администрациите, показали най-високи резултати, която ще се проведе в Зала „Хармония“ в Център за образование, наука и култура Project Lab, към ИПА в гр. София.

Categories: Актуално

06
Декември
2018

РИОСВ-Монтана участва в съвместна проверка на инсталации за изгаряне на твърдо гориво

РИОСВ-Монтана участва в инициирана от РС „ПБЗН” – Монтана съвместна проверка на горивни инсталации на твърдо гориво в гр. Монтана. Проверени са няколко инсталации в обществени сгради, частни домове и автосервизи. Не се констатира нерегламентирано изгаряне на отпадъци в нарушение на законодателството по управление на отпадъците и чистотата на атмосферния въздух.

Categories: Актуално

20
Ноември
2018

РИОСВ - Монтана обявява конкурс за коледна картичка и пожелание „Коледно вълшебство"

По повод Коледните празници Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс за коледна картичка и пожелание „Коледно вълшебство".

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 5 до 14 години от област Монтана и област Видин.

Предвидени са награди, както за най-красивите картички, така и за най-оригиналните коледни пожелания

Задължително условие за участие в конкурса е четливото изписване (на отделен лист приложен вътре в картичката) на трите имена, възраст, училище, населено място и телефон за връзка.

В регламента на конкурса няма ограничения в размера и техниката, използвана при изработването на картичките.

С изпратените творби ще бъде организирана изложба в Информационния център на РИОСВ - Монтана. Картичките могат да бъдат донесени или изпратени по пощата на адрес:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55
ЗА КОНКУРСА „Коледна картичка и пожелание „Коледно вълшебство”

Срока за изпращане на творбите е до 17.12.2018 г. (важи пощенското клеймо).
Списъкът на наградените ще бъде публикуван на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com на 20.12.2018 г.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder