• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
20
Май
2015

Няма замърсяване на река Огоста показват резултатите от анализите на водните проби

           По сигнал за замърсяване на водите на р. Огоста в района на с. Ерден, общ. Бойчиновци бе извършена проверка на 18 май. Постъпилата в РИОСВ информация бе, че замърсяването е от работата на пресевни инсталации (ТМСИ) за преработка на речна баластра. Лабораторните анализи от взетите четири водни проби са готови. Те показват, че замърсяване на речните води няма. В района преди и след двата обекта, на които са разположени пресевните инсталации, пробите са в норма по показателите „неразтворени вещества” и „нефтопродукти”.      
           Пробите са анализирани от акредитирана Регионална лаборатория  – Монтана към ИАОС.

Categories: Актуално

20
Май
2015

По повод 5 юни - Световния ден на околната среда Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс между училища, детски градини и социални заведения на територията на област Монтана и област Видин на тема: „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

         
       Всички училища, детски градини  и социални заведения за деца от област Монтана и област Видин,  желаещи да участват в конкурса могат да изпратят до 3 снимки на своите дворове.
        Предмет на оценяване ще бъде:
- поддържани алеи, детски площадки и съоръжения;
- поддържани зелени площи с цветни лехи и дървесно храстова растителност;
- чист и приветлив външен вид
        Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще определи победителите в конкурса за най-добре озеленен и поддържан двор в срок до 04.06.2015 г., като организаторите се свържат с тях.
          Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана:
www.riosv-montana.com
         Най - добре представителите се училища, детски градини и социални заведения за деца ще бъдат отличени от РИОСВ – Монтана с предметни награди.
           С изпратените творби ще бъде организирана изложба. Фотосите могат да бъдат донесени или изпратени по пощата  на адрес:
                Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
                гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55
                ЗА КОНКУРСА „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

        Срока за изпращане на творбите е до 01.06.2015 г. (важи пощенското клеймо).

20
Май
2015

Експертите от РИОСВ – Монтана изпратиха ранен бял щъркел в Спасителния център в Стара Загора

          На зеления телефон на РИОСВ – Монтана е получен сигнал от физическо лице за ранен щъркел в близост до пътя между селата Расово и Медковец, обл. Монтана. Птицата е уловена от експерти на РИОСВ – Монтана. Те  установяват, че това е екземпляр от вида бял щъркел  (Ciconia ciconia) с фрактура на лявото крило. 
           Видът бял щъркел е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2  от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е изпратен за  лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.
          

Categories: Актуално

19
Май
2015

Експертите на РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за замърсяване водите на р. Огоста в района на с. Ерден, общ. Бойчиновци

       На 18.05.2015 г. в 15:45 ч. чрез тел. 112 в РИОСВ – Монтана е  постъпил сигнал за замърсяване водите на р. Огоста, в района на с. Ерден, общ. Бойчиновци и наличие на умряла риба. Като евентуални източници са посочени инсталациите за преработка (пресяване и промиване) на речна баластра в района.
       Извършена е незабавна проверка на място от експерти на РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана. При проверката е констатирано, че трите инсталации, ситуирани на две работни площадки не работят и отпадъчни води в р. Огосата не се заустват. Водите на реката в района на обектите и около тях са видимо чисти и няма следи от замърсяване, помътняване и наличие на мъртва риба.
        Взети са четири водни проби от водите на Огоста, като резултатите от полевия анализ показват характерните стойности за категорията на водния обект. Пробите ще се анализират от акредитирана РЛ – Монтана към ИАОС.

Важно съобщение!

Информираме Ви, че годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г. се подават в ИАОС в срок до 10 март 2015 г.

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията