• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
07
Август
2015

Експерти от РИОСВ – Монтана съставиха акт за незаконен износ на шипоопашата костенурка

На 07.08. 2015 г. служители на ГКПП „Връшка чука” към митницата във Видин са установили при проверка, че шофьор на лек автомобил с българска регистрация превозва шипоопашата костенурка. Влечугото е конфискувано от митническите служители и предадено на експерти от РИОСВ – Монтана с приемо-предавателен протокол. На лицето, превозващо костенурката е съставен акт за установяване на административно нарушение, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие.

Костенурката е защитен вид, включена в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Забранени са всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и т.н.

Categories: Актуално

07
Август
2015

РИОСВ – Монтана информира за утвърдени нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци

Със Заповед № РД-534/20.07.2015 г. и Заповед № РД-546/24.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци по чл.67 и за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл.78 от Закона за управление на отпадъците.

Промяната се отнася за начина на получаване на издаденият индиви -дуален административен акт по един от следните начини:

1. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;

(като декларираме, че пощенските разходи са за собствена сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и сме съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели)

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

1.1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка

1.2. като вътрешна куриерска пратка

1.3. като международна препоръчана пощенска пратка

2. Лично от звеното за административно обслужване
при РИОСВ;

3. По електронен път на електронна поща.

Categories: Актуално

05
Август
2015

Министър Василева откри депо за отпадъци във Видин

        Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева преряза лентата на новата Регионална система за управление на отпадъци във Видин, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. С изграждането на модерната система се закрива и рекултивира старото депо във Видин. Още 5 други депа в региона ще бъдат закрити, с което България изпълнява своите национални ангажименти.

        Регионалната система ще обслужва над 95 000 души от 11 общини и включва депо за битови отпадъци с капацитет 309 600 тона, както и съоръжения за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци.

         Новото депо се намира на 13 км от Видин и е разположено върху площ 22 хектара. Има две клетки, в които за 20 години ще бъдат депонирани 516 000 т отпадъци. Депото е оборудвано с клетка за неопасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадъчни води, инсталации за улавяне на отделяните газове и за компостиране, съоръжения за оползотворяване на строителните отпадъци, помощна инфраструктура.

27
Юли
2015

РИОСВ – Монтана информира за конкурса „Дърво с корен 2015“

         За шести пореден път от фондация „Екообщност“ обявяват конкурса „Дърво с корен“. Конкурсът „Дърво с корен“ е отворен за участие от всички – деца, възрастни, учители, ученици, фирми, организации.

       Дървото победител ще представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2016” и ще получи специална грижа за подобряване на състоянието му, ако има нужда от такава. През 2014 г. старият бряст в центъра на Сливен (на снимката), който победи в националния кръг, стана Европейско дърво на годината.
        Освен голямата награда, ще бъдат връчени допълнителни отличия в още три категории:
- “Млад природолюбител” – за деца от 6 - до 14-годишна възраст;
- “Вековните дървета говорят” - за вековни дървета от цялата страна, които са свързани с исторически събития или значими личности от нашето минало;
- Специална категория за доброволци-залесители, които искат да разкажат личната си история – защо и как са решили да се включат в залесяване, какво е било преживяването, какво си спомнят най-добре, какъв отпечатък и емоция е оставило то у тях.
Конкурсът “Дърво с корен” е отворен за участие за всички – деца, възрастни, учители, ученици, дори институции, фирми, организации или просто неформални групи от хора.
        Изпратете вашата номинация до 18 октомври 2015 г. на електронна поща:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
или на адрес: гр. София 1612, кв. Хиподрума, ул. Феликс Каниц 13, ет. 1, Фондация „ЕкоОбщност“
        Повече за конкурса ще научите в сайта на фондацията –  www.bepf.bg.org

Categories: Актуално

16-22 септември 2015 г. – Европейска седмица на мобилността

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията