• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
22
Април
2016

РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на Земята с разнообразни инициативи

 

Експерти от РИОСВ – Монтана отбелязаха Деня на Земята с разнообразни инициативи.

Съвместно с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” засадиха 30 броя фиданки от типа обикновен кестен и декоративни широколистни храсти в междублоковото пространство на ж. к. „Плиска“ в гр. Монтана. Участниците в събитието получиха ранички с логото „Приятел на РИОСВ – Монтана“.

Експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ представиха презентация на тема „Защитените територии на територията на РИОСВ – Монтана, пред учениците от III Основно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана и учениците от 9а клас на Природоматематическа гимназия в Монтана.

Част от екипа на РИОСВ – Монтана извърши почистване на крайпътни отбивки, около чешми и сервитута на пътя с. Бързия - прохода „Петрохан“. Събрани бяха десет чувала с отпадъци.

Денят на Земята - 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Идеята, която свързва хората на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда.

Темата на кампанията през 2016 г. е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим”.

Categories: Актуално

14
Април
2016

Експерти от РИОСВ – Монтана провериха сигнал за запрашване от хвостохранилището „Голям Буковец“

Експерти от РИОСВ – Монтана провериха сигнал за запрашване на с. Железна, община Чипровци от хвостохранилището „Голям Буковец“ на „България Флуорит“ ЕООД, София. Сигналът е подаден към 7, 45 ч. в четвъртък от кмета на с. Железна. Поради служебни ангажименти кметицата Виктория Едуард не е присъствала по време на проверката.

При направения оглед е установено, че оросителната система работи, но голяма част от площта на хвостохранилището е суха и при силен вятър, горният слой се разпрашава и увлечените прахови частици се разнасят към с. Железна. Изградената система е разпръсквала вода само в участъците на дюзите, което не създава възможност за площно оросяване и я прави неефективна.

Регионалната лаборатория в Монтана е взела почвени проби от три места в района на селото. При пробовземането е имало облаци бях прах, идващи от района на хвостохранилището „Голям Буковец“.

При проверката е установено, че собственикът и оператор на „Голям Буковец“ не е създал организация да експлоатира обекта по съгласуван от РИОСВ – Монтана проект за рекултивация, който изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда и води до неспазване на чл. 44 от Закона за опазване на околната среда.

РИОСВ – Монтана е дала предписание на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда да се изгради оросителна система, която площно да оросява повърхността на хвостохранилището и поддържането на влажността на повърхностния му слой.

Categories: Актуално

13
Април
2016

Общо 29 проекта на общини, кметства, училища и детски градини получават финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016 г.”

Общо 29 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Монтана и област Видин ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016 г.” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Целта на кампания е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.

В кампанията са подадени 1 217 проекта от общини и кметства, от които са финансирани 234 за територията на цялата страна. До 10 000 лв. ще получат 13 общини и кметства на територията на РИОСВ – Монтана:

1. Община Бойчиновци за проекта “Обичам природата и аз участвам“.

2. Кметство Старопатица, общ. Кула за проекта „Обновяване на детска площадка с. Старопатица“.

3. Кметство Горно Церовене, общ. Монтана за проекта „Почистване, озеленяване и изграждане на фитнес площадка на открито в парка на с. Горно Церовене, общ. Монтана“.

4. Община Ружинци за проекта „Изграждане на детска площадка и облагородяване двора на ОДЗ „Изгрев“, с. Ружинци.

5. Община Чипровци за проекта „Любимото място на нашите деца“.

6. Кметство Ягодово, общ. Берковица за проекта „Почистване, облагородяване на терена и изграждане на детска площадка със зона за отдих в с. Ягодово“.

7. Община Медковец за проекта „Почистване, залесяване и изграждане на зона за отдих в ПИ 230, кв. 22 по плана на с. Медковец“.

8. Кметство Извор, общ. Димово за проекта „За Чиста околна среда в с. Извор“.

9. Кметство Станево, общ. Лом за проекта „Естетизация на обществен терен и създаване на зона за отдих в централната част на с. Станево“.

10. Кметство Градец, общ. Видин за проекта „Почистване и обособяване на зона за отдих в с. Градец“.

11. Кметство Гомотарци, общ. Видин за проекта „Почистване и обособяване на зона за отдих в с. Гомотарци“.

12. Кметство Кошава, общ. Видин за проекта „Зелена идея“.

13. Община Георги Дамяново за проекта „Изграждане на детска площадка с. Главановци“.

В кампанията са подадени 800 проекта от училища и ОДК, от които са финансирани 127 за цялата страна. До 5000 лв. ще получат 8 училища на територията на РИОСВ – Монтана

1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачица, общ. Лом за проекта „Създаване на екологична зона за обучение , отдих и спорт в училищния двор“.

2. ГПЧЕ „Петър Богдан“ , гр. Монтана за проекта „Почистване, възстановяване и озеленяване на замърсена с отпадъци площ в двора на ГПЧЕ „Петър Богдан“.

3. СОУ „Христо Ботев“, гр. Брусарци за проекта „Обичам природата и аз участвам“.

4. ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин за проекта „Обичам природата и аз участвам“.

5. СОУ “Д-р Петър Берон“ , с. Якимово, общ. Якимово за проекта „Моето училище – зелено, чисто и красиво“.

6. ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“, гр. Лом за проекта „Училищна оранжерия“.

7. ОУ „Димитър Благоев“, с. Гара Орешец, общ. Димово за проекта “Класна стая сред природата и спортен кът в училищния двор“.

8. СОУ “Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село, област Видин за проекта „Любимото зелено кътче“.

В кампанията са подадени 638 проекта от детски градини, от които са финансирани 115 в цялата страна. До 5000 лв. ще получат 8 детски градини на територията на РИОСВ – Монтана

1. ЦДГ № 18 „Щастливо детство”, гр. Видин за проекта „Обичам природата и аз участвам”.

2. ЦДГ № 3 „Детелина”, гр. Видин за проекта „Знаещи и можещи за чиста и красива природа”.

3. ЦДГ № 1 „Желязко поп Николов“, гр. Видин за проекта „Обичам природата и аз участвам”.

4. ОДЗ „Щурче“, с. Расово, общ. Медковец за проекта “Изграждане на кът за игра, отмора и място за формиране на екологична и спортна култура в децата“.

5. ОДЗ „Слънце“, гр. Димово за проекта “Обичам природата и играя“.

6. ОДЗ „Слънце“, гр. Вършец за проекта “Ръка за ръка – двор за игра, здраве и красота“.

7. ОДЗ № 10 „Радост“, гр. Видин за проекта “В праказния свят на растенията“.

8. ЦДГ“ Пролетна дъга“, гр. Берковица за проекта „Малките природолюбители“

Пълният текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.

Categories: Актуално

12
Април
2016

22 април 2016 г. – Световен ден на Земята "Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

На 22 април 2016 г. отбелязваме Световния ден на Земята. Тази година темата за деня на Земята е „Дървета за планетата Земя. Нека ги посадим“. Целта е да се увеличи броя на посадените дървета в света.

През следващите 5 години, Световния ден на Земята се доближава до своята 50-та годишнина. Всеки жител на планетата може, да помогне в постигането на една от най-амбициозните цели – да бъдат засадени 7,8 милиарда дървета.

Започваме сега!

Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.

Защо дървета?

Дърветата помагат в борбата с изменението на климата.
Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).

Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.

Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и кората си.

Дърветата помагат на обществата.

Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки храна, енергия и доходи.

Засади дърво.
Заедно можем да се справим.

Виж повече на:
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/#sthash.kLLCvKT3.dpuf

За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Денят на Земята има за цел да обедини и вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и е повод всеки човек да допринесе възможно най-много в своята общност. На този ден правителства, бизнес компании, неправителствени организации и хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазване на планетата.

Categories: Актуално

99 99

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията