• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
11
Октомври
2016

Само защитени екземпляри се изпращат за лечение в спасителните центрове

При намиране на ранени или в безпомощно състояние птици, гражданите могат да подават сигнали в РИОСВ – Монтана. Те се приемат на „зеления телефон“ на инспекцията 0882 001 498 или 096/300 961 за предприемане на действия.

Само ранените птици от защитени видове се изпращат за лечение в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора. След възстановяването им се връщат обратно в природата, на подходящи за видовете местообитания.

Всяко действие, свързано с умишлено улавяне, убиване, преследване, притежаване, предлагане за продажба и т.н. е забранено от Закона за биологичното разнообразие и нарушителите подлежат на санкциониране. За нарушение на забраните, включени в Закона за биологичното разнообразие за всички защитени животински видове, физическите лица се наказват с глоба от 100 лв. до 5 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 лв. до 10 000 лв.

Categories: Актуално

27
Септември
2016

Обикновен мишелов спасиха експерти от РИОСВ – Монтана

В РИОСВ – Монтана бе получен сигнал за ранена птица от вида обикновен мишелов (Buteo buteo), намерена на пътя Лом – с. Комощица, област Монтана.

Птицата е прибрана от служителите на екоинспекцията.

Установено е, че екземплярът е с рана на едното крило. Мишеловът е траспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Видът обикновен мишелов (Buteo buteo) е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

02
Септември
2016

Няма замърсяване на въздуха в района на с. Горни Лом

Няма замърсяване на въздуха в района на с. Горни Лом

Експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно с представители на РУ на МВР –Белоградчик и ОД на МВР – Видин провериха на 2 септември работна площадка за унищожаване на отпадъци от опаковки, взривни вещества и средства за взривяване в завод „Миджур“, с. Горни Лом, община Чупрене към „Видекс“ АД, София.

Констатирано е, че в периода 30.08. – 01.09.2016 г. е извършено унищожаване на взривни вещества чрез контролиран взривен способ, съгласно постановление на Окръжна прокуратура – Видин от 13.06.2016 г. Уведомени са РУ на МВР – Белоградчик, община Чупрене и кметството на с. Горни Лом. Дейностите са приключили на 01.09.2016 г. като при унищожаването са присъствали служители на отдел „КОС“ (контрол на общоопасните средства) при РУ на МВР – Белоградчик.

Успоредно с проверката е извършено замерване на чистотата на атмосферния въздух от РЛ – Монтана към ИАОС с полеви газанализатор. Съгласно получените полеви резултати не е констатирано замърсяване на въздуха с остатъчни емисии от извършените дейности.

За извършеното унищожаване без да бъде уведомена РИОСВ – Монтана в законоустановения срок, спрямо „Видекс“ АД, София ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Categories: Актуално

29
Август
2016

Международен ден на лешоядите

Международният ден на лешоядите се отбелязва всяка първа събота на месец септември и има за цел да повиши информираността на широката общественост относно проблемите и нуждата от опазването им. Лешоядите са почитани от хората още от дълбока древност. Неуморни санитари и любящи родители, тези небесни господари са запленявали човешкото съзнание векове наред, а днес са на път да изчезнат от лицето на Земята.

На 3 септември 2016 г.  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ Ви кани на отбелязването на Международният ден на лешоядите. В тази връзка ще бъде организирано наблюдение на белоглави лешояди в района на село Долно Озирово.

Сборен пункт: 8.00 ч. в центъра на с. Долно Озирово. Обща дължина на прехода е до 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани белоглави лешояди в района на площадката за подхранване, адаптационната клетка и скалните масиви над с. Долно Озирово.
Нужна екипировка - подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран - при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл - при възможност.
За връзка- Георги Стоянов, тел. 0878734503

За пътуващите с кола с. Долно Озирово се намира на около 25 км от гр. Враца, 25 км от гр. Монтана, 10 км от гр. Вършец и около 100 км от гр. София.

Белоглавите лешояди са най-големите птици, които се срещат на територията на Природен парк „Врачански Балкан” с размах на крилете около 2, 70 метра. Този вид е включен в Червената книга на България и Врачанския Балкан е едно от малките места, където той може да бъде наблюдаван.

 

life2016

download 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията