• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
22
Март
2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕДСТВАЩИ БЕЛИ ЩЪРКЕЛИ

 

       Необичайното застудяване и снежната покривка през последните няколко дни поставиха на изпитание мигриращите ята бели щъркели. В повечето случаи животът на щъркелите не е застрашен, особено когато те имат възможност да си набавят необходимата храна. Водоемите не са замръзнали, мишките и полевките, с които щъркелите също се хранят, са активни, на места и жабите вече са излезли, така че птиците могат да си намерят храна. Когато са нахранени, студът не е проблем за тях. Дивите птици, когато нямат достатъчно храна, знаят как да пестят силите си, това се вижда и на снимките на щъркеловите ята – птиците в ятото стоят неподвижни, за да пестят енергия, с полуразперено оперение, за да съхраняват топлината си.

На нас те изглеждат нещастни и нуждаещи се от помощ, но всъщност когато хората отидат да ги хванат, за да им помогнат, те принуждават щъркелите да правят опит да излитат или да бягат и така да изразходват ценните си запаси от енергия. Енергия така необходима им в това време. В тези случаи дори да бъдат уловени част от птиците, по-голямата част от ятото бива принудена да хаби енергия и така се излага на по-голям риск да не оцелее.

Много важно е обаче да се знае, че от помощ се нуждаят само падналите на земята щъркели, допускащи хората до себе си. Само на такива птици следва да се оказва помощ, и то според указанията на МОСВ и изискването на закона. Помагайки им, трябва да подходим много внимателно и по възможност да се консултираме с хора, които имат необходимите познания и опит.

За повече информация може да обръщате и към Спасителен център за дивите животни в Стара Загора или на неговата тяхната Facebook-страница.

Categories: Актуално

20
Март
2018

В РИОСВ-Монтана са получени 5 сигнала за бедстващи щъркели

Днес до 10,30 часа на „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана са получени 5 сигнала за бедстващи бели щъркели в различни населени места от област Монтана и област Видин. Причините за това са ниските температури и падналия сняг.

РИОСВ – Монтана напомня, че всеки който намери екземпляри от животински видове (вкл. бели щъркели), които за защитени и включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообрази, е длъжен да уведоми най-близкия регионален орган на МОСВ или на Изпълнителната агенция по горите в срок до 3 дни. Гражданите, намерили бял щъркел в безпомощно състояние, може да се обръщат за съдействие към Държавните горски стопанства или съответната община.

За повече подробности виж следния линк

Categories: Актуално

16
Март
2018

Резултатите от анализите на водата в река Тимок отговорят на изискванията за добро състояние

Взетите проби от водата на река Тимок при Брегово отговарят на изискванията за добро състояние на реката. Днес експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана отново провериха и установиха, че в 12 часа на 16 март водата е без мирис и е видимо прозрачна.

При анализа на пробите са получени следните резултати: pН – 7,76, разтворен кислород – 7,2 mg/l, eлектропроводимост – 486 µs/sm, температура – 9,6°C. Тези резултати са експресни и по посочените показатели отговарят на изискванията за „добро състояние“ за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон.

Допълнителните анализи ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни. Пробите от повърхностите води ще бъдат изследвани по над 15 показателя - основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества.

РИОСВ - Монтана възложи на Регионална лаборатория към ИАОС – Монтана да извърши за четвърти път мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Наблюдението е във връзка с искане от Кризисния щаб на Брегово за вземане на проби от приливните води. Местното население ще бъде информирано за резултатите.

Categories: Актуално

15
Март
2018

Разпределени са количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Монтана и област Видин

Разпределението на квотите е извършено след разглеждане на подадените документи от комисии, в които са участвали експерти от РИОСВ – Монтана, представители на областните администрации и общините в областите Монтана и Видин, РДГ-Берковица, както и Държавните горски стопанства на територията на двете области.

За тази година, със заповед на министъра на околната среда и водите са определени допустимите количества билки под специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. Съгласно горепосочената заповед, за двете области са определени да бъдат събрани следните допустими количества билки /в кг сухо тегло/: по 300 кг цвят червен божур, по 250 кг цвят иглика и по 500 кг стрък лечебен ранилист.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, със заповед на директора на РИОСВ - Монтана е извършено разпределението на количествата билки. Подадена е заявка за участие от един билкозаготвител. Всяка друга фирма или физическо лице, което събира или изкупува лечебни растения под режим извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, определени в Закона за лечебните растения.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията