• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
02
Септември
2016

Няма замърсяване на въздуха в района на с. Горни Лом

Няма замърсяване на въздуха в района на с. Горни Лом

Експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно с представители на РУ на МВР –Белоградчик и ОД на МВР – Видин провериха на 2 септември работна площадка за унищожаване на отпадъци от опаковки, взривни вещества и средства за взривяване в завод „Миджур“, с. Горни Лом, община Чупрене към „Видекс“ АД, София.

Констатирано е, че в периода 30.08. – 01.09.2016 г. е извършено унищожаване на взривни вещества чрез контролиран взривен способ, съгласно постановление на Окръжна прокуратура – Видин от 13.06.2016 г. Уведомени са РУ на МВР – Белоградчик, община Чупрене и кметството на с. Горни Лом. Дейностите са приключили на 01.09.2016 г. като при унищожаването са присъствали служители на отдел „КОС“ (контрол на общоопасните средства) при РУ на МВР – Белоградчик.

Успоредно с проверката е извършено замерване на чистотата на атмосферния въздух от РЛ – Монтана към ИАОС с полеви газанализатор. Съгласно получените полеви резултати не е констатирано замърсяване на въздуха с остатъчни емисии от извършените дейности.

За извършеното унищожаване без да бъде уведомена РИОСВ – Монтана в законоустановения срок, спрямо „Видекс“ АД, София ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Categories: Актуално

29
Август
2016

Международен ден на лешоядите

Международният ден на лешоядите се отбелязва всяка първа събота на месец септември и има за цел да повиши информираността на широката общественост относно проблемите и нуждата от опазването им. Лешоядите са почитани от хората още от дълбока древност. Неуморни санитари и любящи родители, тези небесни господари са запленявали човешкото съзнание векове наред, а днес са на път да изчезнат от лицето на Земята.

На 3 септември 2016 г.  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ Ви кани на отбелязването на Международният ден на лешоядите. В тази връзка ще бъде организирано наблюдение на белоглави лешояди в района на село Долно Озирово.

Сборен пункт: 8.00 ч. в центъра на с. Долно Озирово. Обща дължина на прехода е до 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани белоглави лешояди в района на площадката за подхранване, адаптационната клетка и скалните масиви над с. Долно Озирово.
Нужна екипировка - подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран - при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл - при възможност.
За връзка- Георги Стоянов, тел. 0878734503

За пътуващите с кола с. Долно Озирово се намира на около 25 км от гр. Враца, 25 км от гр. Монтана, 10 км от гр. Вършец и около 100 км от гр. София.

Белоглавите лешояди са най-големите птици, които се срещат на територията на Природен парк „Врачански Балкан” с размах на крилете около 2, 70 метра. Този вид е включен в Червената книга на България и Врачанския Балкан е едно от малките места, където той може да бъде наблюдаван.

 

23
Август
2016

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.08.2016 г. от 10,30 ч. в Информационния център на РИОСВ - Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4 , етаж 3, гр. Монтана, ще се проведе обучение за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016 г.

Обучението е в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG съфинансиран по Програмата.

По-подробна информация за Програма LIFE можете да получите на следния Интернет-адрес:http://ec.europa.eu/environment/life/

Кандидатстване по програма LIFE - покана 2016 г.

Страницата за кандидати по покана 2016 г. на програма LIFE се намира  тук

Важно е да се знае, кои могат да бъдат бенефициенти: Предложение може да се подава от всяко юридическо лице, регистрирано в Европейския съюз. Субекти, които участват в предложението могат да се разделят на три вида бенефициенти:

(1) публични органи – министерства, общини, регионални структури и др.;

(2) частни търговски организации - моля, имайте предвид , че така наречените " еднолични търговци " (т.е. организации, притежавани и експлоатирани от един индивид и когато няма правно разграничение между собственика и бизнеса ) се считат за физически лица и следователно не могат да участват като бенефициент;

3) частни нетърговски организации (включително НПО).

Кандидатите за финансиране по програма LIFE трябва да представят своите предложения, използвайки «eProposal» уеб базиран инструмент на разположение чрез LIFE уеб страницата.

За предложенията, включени в тази покана на Възложителя, отговорната институция е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ( EASME );

При изготвянето на предложението, кандидатите могат да се консултира със съответното LIFE НКЗ; пълния списък на имената и контактни адресите на националните / регионалните власти за програмата в държавите-членки могат да бъдат намерени на интернет страницата на LIFE в http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Поканите за 2016 г. се намират на адреси: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Документи за бенефициенти и връзки към публикации на програмата можете да намерите тук

Списък с лица за контакти се намира  тук

Categories: Актуално

19
Август
2016

РИОСВ – Монтана информира, че в раздел „Химични вещества“ в сайта на РИОСВ – Монтана е публикувана информация за извършване на същинска регистрация на вещества от най- ниската тонажна група (1-100 т/г)., съгласно разпоредбите на Регламент (EO) ) 1907/2006

РИОСВ – Монтана информира, че в раздел „Химични вещества“ в сайта на РИОСВ – Монтана е публикувана информация за извършване на същинска регистрация на вещества от най- ниската тонажна група (1-100 т/г)., съгласно разпоредбите на Регламент (EO) ) 1907/2006 (REACH).

Публикуван е Въпросник за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г. и Информационна брошура за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г.

Обръщаме внимание, че на сайта на Министерство на околната среда и водите в раздел Превантивна дейност/Химични вещества/REACH/REACH 2018 е публикувана подробна информация по темата - тук

Categories: Актуално

life2016

download 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията